HISTORIE

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub Čtyřlístek v Šumperku se zelená v trávníku lidské společnosti v bývalém okrese Šumperk od 1.2.2001.

Nabízí rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejich zdravými sourozenci nebo kamarády trávit podzimní, zimní víkendové pobyty společně na horách, jednodenní akce spolu se zdravou veřejností - např. Bambiriáda, Pálení čarodějnic, Drakiáda, Různé bály : ponožkový, papučový, pyžamový, čepicový,v růžovém, atd. 
A týdenní prázdninový ozdravný pobyt v přírodě, kde prožijí rodiče spolu s dětmi pod vedením asistentů zajímavý program - poznávací výlety, sportovní hry a soutěže, jízdu na koních, koupání, táboráky, noční hry - a to vždy v určitém duchu , např. Indiánské léto, Návrat do pravěku, Z pohádky do pohádky, Na mravenčí pasece, Povolávací rozkaz na čtyřlístkovou vojnu, Týden v koňském sedle, atd.

Letos se tradičně sejdeme, kde mimo zimních radovánek na sněhu oslavíme 12. narozeniny Čtyřlístku a zároveň všech jeho dětí.


Čtyřlístek nemá svoje prostory, nemá kancelář ani klubovnu, proto se scházíme pouze na akcích. Dalším důvodem, proč nerealizujeme klubovou činnost je fakt, že rodiny Čtyřlístku jsou od Jeseníku, Šumperka a jeho přilehlých obcí, také z Olomouce, Kroměříže, Brna a Velkého Meziříčí.

Výbor Klubu je v kontaktu pomocí internetu, mobilu a osobního setkání na akcích. Všichni jsme dobrovolníci, finance získáváme od sponzorů, z členských příspěvků, z různých grantů a dotací. Naše práce je čím dál náročnější a přestože máme v cestě čím dál víc překážek v této nelehké době, pracujeme rádi. Největší odměnou po každé akci jsou nám rozzářené oči našich dětí. Cílem našeho setkávání je předat si vzájemně své znalosti, dovednosti , rozdělit se o své radosti i starosti a alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. Domů odjíždíme odpočati, načerpáni nových sil, děti si odvážejí spoustu pěkných zážitků.